Praktische functionaliteit

Efficiëntie en Maatwerk

Fineaid beschikt over een geïntegreerd online cliëntenportal. Hiermee kunnen cliënten:
–  documenten uploaden
(Informatieverplichting WSNP)
–  de beheer-/boedelrekening inzien

Ook de bewindvoerder zelf kan documenten uploaden.

Alle documenten uit het clientenportal kunnen automatisch worden geïmporteerd en verwerkt in documentmanagementsystemen, zoals bijvoorbeeld Open Dis (RED systemen), Anntac, Elvy enz.

Daarnaast zit er in het cliëntenportal een berichtenservice waarmee de bewindvoerder aan de cliënt, of de cliënt aan de bewindvoerder vragen kan stellen, waardoor de belasting in het telefonisch spreekuur fors kan dalen. Als de bewindvoerder een bericht verstuurt krijgt de cliënt een notificatie via e-mail.

Een kort filmpje over ons programma kunt u bekijken via onderstaande button.

Fineaid wordt nog steeds verder ontwikkeld binnen een team van  programmeurs om ook in de toekomst bewindvoerders/curatoren goed van dienst te kunnen zijn. De continuïteit op ontwikkelingsgebied is uitstekend gewaarborgd.

Software voor bewindvoerders door bewindvoerders